Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recomana que s’intensifiquin els recursos de mediació i resolució alternativa de conflictes familiars

19/08/2020

Cal avançar en el disseny d’una política pública integral per fomentar-la

Suggereix que es garanteixi la continuïtat de les prestacions telemàtiques ofertes pel programa Mediació: diàleg i acord davant la COVID-19

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat que es doni continuïtat als mecanismes per facilitar l’accés a la mediació, tot i les circumstàncies extraordinàries, per garantir l’interès superior dels infants en contextos conflictius en l’àmbit familiar.

Des de la perspectiva dels drets dels infants, i tenint en compte aspectes d’economia processal, el Síndic ha suggerit al Departament de Justícia que s'avanci cap a un canvi de paradigma en la manera d'abordar alguns dels conflictes familiars que afecten la infància i l'adolescència, i li recomana que garanteixi la continuïtat de les prestacions ofertes pel programa Mediació: diàleg i acord davant la COVID-19, que es desenvolupa a través de mitjans telemàtics i dona cobertura a mediacions gratuïtes a partir de la declaració de l'estat d'alarma i fins que hagin transcorregut sis mesos des que es va aixecar, i que facilita i promou l'accés a la mediació de manera prèvia a la judicialització de certs assumptes de família. 

La institució considera que la implementació i l’habilitació de mesures telemàtiques és un dels aspectes que cal endegar més enllà dels sis mesos posteriors a l’aixecament de l’estat d’alarma per facilitar l’accés dels progenitors de diferents territoris a programes de mediació, en interès dels infants. 

El Departament de Justícia indica que el programa Mediació i COVID-19 ha estat creat de manera extraordinària per donar resposta a una situació sorgida per unes circumstàncies també extraordinàries, i per aquest motiu té una data de finalització. Quan la convivència es desenvolupa en un context de normalitat, malgrat que no hi hagi programes de mediació gratuïta per a les parts, hi ha mecanismes, com ara el reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta, que permeten que les circumstàncies econòmiques no siguin un impediment per resoldre els conflictes mitjançant la mediació. 

El Departament també informa que, en cas que s’aprovi la modificació normativa que comporta l’obligatorietat d’una sessió prèvia de mediació per a les parts, estaria disposat a assumir el cost econòmic que suposaria aquesta sessió informativa inicial com a primera exploració del conflicte de mediació i oferir-la com a servei gratuït per a les parts interessades.  

El Departament de Justícia també ha informat el Síndic sobre els treballs duts a terme per dissenyar una política pública global, completa i coherent, d'impuls dels mètodes de gestió i resolució extrajudicial de conflictes, política que hauria d'incidir en diversos àmbits (educatiu, de sensibilització, inversor, etc.) i que podria anar acompanyada per l'impuls d'un nou marc regulador, més ambiciós, en substitució de l'actual Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. 

En aquest sentit, el Síndic subratlla la necessitat d'avançar en el disseny d'una política pública integral que fomenti la resolució alternativa de conflictes i incorpori la mediació o altres sistemes de resolució alternativa de conflictes de manera transversal en els diferents àmbits d'actuació pública.

Tornar