Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic proposa un mecanisme que fixi els criteris objectius per valorar si es donen les condicions per celebrar les properes eleccions

10/11/2020

L’acord, fruit d’un ampli consens, hauria de fixar uns criteris objectius, sanitaris i constitucionals, per decidir si, arribades les dates d’inici de la campanya electoral, es donen les condicions per continuar amb el procés electoral

També demana explorar si es podria fer un treball legislatiu immediat, com ara la  promulgació d’una llei catalana electoral de caràcter parcial o fer una interpretació extensiva de la LOREG

Es proposa estudiar la possibilitat de crear una junta electoral provisional, fer altres ajustos com ara ampliar els  terminis de sol·licitud del vot per correu fins al dia abans de les eleccions, o estudiar mecanismes de vot domiciliari o urna mòbil, i també ampliar a dos dies la jornada electoral

Arran de l’anunci de les eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al proper 14 de febrer, en el context de la pandèmia de la COVID-19, el Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d’ofici per estudiar les possibles afectacions sobre drets. Per a l’estudi, també s’han tingut en compte tant el dictamen fet per la Comissió Jurídica Assessora (CGA) com l’anàlisi de la unitat encarregada de la gestió electoral (PROCICAT).

Tot fa pensar que les eleccions catalanes se celebraran amb un estat d’alarma vigent i, probablement, amb importants restriccions de mobilitat. També és previsible que hi hagi milers de persones electores amb test positiu de PCR (o contacte estret d’aquestes) diagnosticades pocs dies abans de la jornada electoral, i també persones en situació de confinament, sigui domiciliari o perimetral (i dins d’aquest, d’àmbit municipal, autonòmic o internacional), que no es puguin desplaçar als col·legis electorals. Per tant, podria haver-hi un nombre important de persones, que segons les projeccions científiques actuals podrien ser desenes de milers, que quedarien materialment excloses dels mecanismes previstos en la legislació pel vot anticipat i no podrien fer efectiu el dret de sufragi actiu.

Així mateix, cal tenir present la situació que es pugui viure als hospitals, i molt en particular a les unitats de cures intensives; a les residències de persones grans i de persones amb discapacitat; les afectacions al personal electoral (membres de les meses, persones apoderades i interventores, personal administratiu).

Per l’anterior, el Síndic considera que cal preveure i establir un mecanisme legal que emmarqui la celebració del procés electoral que sigui fruit d’un gran acord de país en què es comprometin conjuntament, per poder arribar a un acord entre el Govern de Catalunya i el conjunt de les candidatures partits polítics que concorren a les eleccions.

Es tractaria d’un mecanisme que hauria de recollir l’acord dels diferents agents del procés electoral per fixar uns criteris objectius, sanitaris i constitucionals, per decidir si, arribades les dates d’inici de la campanya electoral, o més endavant si s’escau, es donen les condicions per continuar amb el procés electoral o si cal procedir a un ajornament.

També caldria fixar les bases de les que es proposen com a mesures normatives extraordinàries per garantir, al màxim possible, el dret de vot de totes les persones amb dret de sufragi actiu i de minimitzar l’afectació del dret per les situacions de salut, confinament i aïllament que puguin afectar una part de la ciutadania en les dates dels comicis.

Aquest mecanisme ha de comptar amb l’estudi, els indicadors i el suport i l’assessorament d’un grup de persones expertes, independents, d’àmbit nacional i internacional. I aquesta decisió de possible ajornament s’ha de prendre en una data predeterminada, que, a parer del Síndic, no pot anar més enllà del 15 de gener.

Al mateix temps, el Síndic és conscient que Catalunya no disposa de llei electoral pròpia, i que les eleccions al Parlament de Catalunya estan regides directament per la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG). En aquest sentit demana d’explorar si es podria fer un treball legislatiu immediat, atès que l’adaptació a un escenari que a hores d’ara és imprevisible, requeriria alguns canvis legislatius i pràctics, així com estudiar la possibilitat de crear una junta electoral provisional. En aquesta línia proposa valorar si podria tenir lloc la promulgació d’una llei catalana electoral de caràcter parcial; o fer una interpretació extensiva de la LOREG que permetés fer altres ajustos com ara ampliar els terminis de sol·licitud del vot per correu fins al dia abans de les eleccions, o estudiar mecanismes de vot domiciliari o urna mòbil, així com ampliar a dos dies la jornada electoral.

En qualsevol dels escenaris descrits anteriorment, recorda al Govern que caldria fer una  àmplia campanya formativa i informativa a tota la ciutadania sobre les circumstàncies en què se celebraran les eleccions i els ajustos que s’hagin de posar en pràctica.

Properament, el Síndic de Greuges presentarà un informe complet al Parlament i al Govern sobre les qüestions anteriors.

Tornar