Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recorda que cal cenyir-se al que estableix l’ordenament jurídic per a la selecció de les persones que han d’ocupar les meses electorals

04/02/2021

La selecció dels membres de les meses electorals ha de fer-se amb criteris objectius i aleatoris

Les persones a qui s’ha rebutjat les al·legacions haurien de tenir dret a recórrer de manera ràpida i eficaç davant la jurisdicció ordinària

Recomana l’ampliació del vot no presencial de persones contagiades i contactes estrets fins al darrer moment possible

Davant les darreres informacions sobre el procés electoral a Catalunya, el Síndic

1. Recorda el caràcter fonamental del dret de sufragi actiu en eleccions lliures i plurals, un dret central en democràcia que cal respectar i tractar amb el màxim rigor, i apel·la la societat catalana a participar massivament en aquesta contesa electoral.

2. Tot i que la LOREG estableix que les resolucions de les juntes electorals de zona sobre les al·legacions dels membres de les meses designats per sorteig no serien recurribles  (art. 27.3), el Síndic entén, conforme a la doctrina constitucional, que les persones a qui s’han rebutjat les al·legacions, basades en causes de salut greus i objectives, tindrien dret a recórrer de manera ràpida i eficaç davant la jurisdicció ordinària. El Síndic està prestant assessorament a les persones que se li adrecen per aquest motiu.

3. Els membres de les meses electorals no s’haurien de poder seleccionar mitjançant la posada a disposició de persones voluntàries, sinó que cal cenyir-se al que estableix l’ordenament jurídic i assegurar que l’elecció d’aquestes persones es fa de manera aleatòria. Davant d’aquesta possibilitat, el Síndic recorda que va ser partidari de fer les reformes legislatives necessàries per permetre la selecció d’un major nombre de persones suplents i subratlla que les franges horàries establertes per anar a votar tenen caràcter de recomanació.

4. Recorda que en l’informe presentat el novembre de 2020, i en diferents comunicats emesos al llarg de les darreres setmanes, ha posat de manifest els riscos per a la salut pública que suposa el vot presencial de persones contagiades per COVID-19 i els seus contactes estrets, i la necessitat que es considerés l’ajornament de les eleccions. Atès que aquesta alternativa, acceptada pel Govern de la Generalitat, ha estat rebutjada pel TSJC, el Síndic torna a demanar l’ampliació del vot no presencial de persones contagiades i contactes estrets fins al darrer moment possible.

Barcelona, ​​4 de febrer de 2021

Tornar