Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recorda la necessitat d’homogeneïtzar les tarifes socials i d’emetre duplicats de títols de les targetes personalitzades davant la imminent posada en marxa de la T-Mobilitat

05/03/2021

El retard en la implementació de la T-Mobilitat fa que el Síndic continuï rebent queixes freqüents

El Síndic ha obert una actuació d’ofici per estudiar-ne la implementació i la garantia dels drets de les persones a la mobilitat

A través de diversos mitjans de comunicació el Síndic va ser coneixedor que el proper 21 d’abril és la data prevista per a la posada en marxa de la T-Mobilitat, tot i que de manera limitada als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i per a les persones usuàries de les T-Usual i T-Jove.

La T-Mobilitat, el nou títol de transport integrat de Catalunya, ha patit molts retards i ajornaments en la seva implementació i ha estat objecte d’estudi per part del Síndic en nombroses ocasions, a través de queixes, informes anuals i informes monogràfics. De tot aquest treball previ el Síndic posa en relleu que els retards i ajornaments constants, afecten, especialment, dues qüestions que cal resoldre. D’una banda, la necessària homogeneïtzació de les tarifes o títols socials entre els diferents municipis i empreses operadores; i, de l’altra, la manca d'emissió de duplicats en cas de robatori o pèrdua de les targetes de transport personalitzades

En l'Informe sobre els preus dels transports públics, de juliol de 2014, i en l'Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris a Catalunya, d’octubre de 2016, el Síndic ja demanava que calia buscar formes per emetre duplicats de títols de les targetes personalitzades de l’ATM quan són objecte de pèrdua o robatori, amb l’import restant, i amb els corresponents mecanismes per evitar el frau.

La manca d’homogeneïtzació de la tarifació social per part dels operadors de transport públic també ha estat una problemàtica molt estudiada pel Síndic. Per aquest motiu, el Síndic ha advertit sovint les administracions públiques implicades que és convenient unificar-ne tant la tipologia com els requisits d’accés per evitar que situacions d’usuaris idèntiques tinguin tractaments diferents en funció del municipi.

El Codi de consum de Catalunya considera que els transports són un servei bàsic, és a dir, uns serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores. En aquesta línia identifica uns col·lectius d'especial protecció en les relacions de consum, com ara els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d'inferioritat o indefensió especials.

Davant la imminent posada en marxa de la T-Mobilitat, el Síndic ha obert una actuació d’ofici per estudiar-ne la implementació, i si té en compte qüestions com les plantejades i la garantia dels drets de les persones en la mobilitat, especialment d'aquelles que integren els col·lectius especialment protegits.

Concretament, el Síndic s’ha adreçat a l’Autoritat del Transport Metropolità per demanar informació sobre la posada en marxa del projecte, l’abast d’aquesta primera etapa, el calendari amb què es treballa i les mesures d’informació que es pensen dur a terme amb les persones usuàries.

Tema del mes

El Síndic de Greuges ha encetat la fórmula de tractar de manera monogràfica i integral durant un mes qüestions que afecten les persones que s’adrecen a la institució. Si el mes de febrer es va dedicar a l’anàlisi del dret a vot i les eleccions en context de pandèmia, ara han pres el relleu els serveis de transports i el dret a la mobilitat, considerats com a servei bàsic d’acord amb el Codi de consum de Catalunya. 

Podeu trobar més informació clicant al següent enllaç: tema del mes

 

 

Tornar