Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic valora positivament la gestió i prevenció de la Covid-19 als centres penitenciaris, però demana que algunes de les mesures es mantinguin

28/12/2021

La contenció mecànica és la darrera alternativa i hauria de ser una mesura exclusivament sanitària

Malgrat la pandèmia, s’han fet 29 visites presencials a centres amb persones privades de llibertat

En un informe monogràfic s’ha abordat la valoració que fan les persones internes de les mesures adoptades per l'Administració davant la pandèmia de la Covid-19

Els infants tenen dret a tenir un contacte regular amb els seus progenitors a la presó

Les visites mèdiques als detinguts s’han de fer en privat i sense presència policial

Cal generalitzar programes per treballar l’educació afectivosexual i la violència de gènere als centres penitenciaris

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i l'adjunt general, Jaume Saura, han lliurat aquest matí a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, l'Informe anual del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT), acompanyats dels membres de l'equip de treball Jaume Bosch, Joan Merelo-Barberà i Mar Torrecillas.

Aquest informe, que és l’onzè que presenta al Parlament, recull l’activitat realitzada al llarg de l’any 2021 pel Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (MCPT).

Malgrat que el febrer de 2021 es van reprendre les visites presencials a centres amb persones privades de llibertat, que s’havien aturat abruptament el març de 2020, encara no s’han desenvolupat amb normalitat. S’han fet amb un nombre de membres de l’Equip més reduït i s’ha limitat la durada de les visites per reduir el risc de transmissió. Concretament, s’han visitat 29 centres amb persones privades de llibertat. La major part de les visites (15) corresponen a comissaries de policia, principalment de les diverses policies locals (8) que a Catalunya disposen d’àrees de custòdia de persones detingudes. També s’han visitat set centres penitenciaris, quatre centres de justícia juvenil i altres centres residencials i sociosanitaris.

Malgrat que s’ha mantingut el protocol d’actuació durant les visites, enguany s’ha prioritzat l’intercanvi d’informació amb les direccions dels centres i el coneixement in situ de les mesures adoptades per prevenir i fer front a la pandèmia de la Covid-19.

A banda del resum de les visites realitzades, en què es recullen les principals observacions i conclusions extretes per l’Equip, l’informe d’aquest any també presenta un estudi monogràfic, que inclou els resultats d’una enquesta que, amb la col·laboració del Departament de Justícia, es va distribuir a totes les persones internes en centres penitenciaris i de justícia juvenil per valorar la resposta de les administracions públiques en la gestió de la Covid-19 en el context de privació de llibertat.

De les visites i treballs realitzats al llarg d’aquest any, el Síndic ha volgut destacar les conclusions i recomanacions següents:

En relació amb la pandèmia, el Síndic ha manifestat que els protocols de prevenció adoptats i la vacunació del personal funcionari i de la població interna han permès que la taxa de contagis als centres hagi estat relativament baixa. Així mateix, també valora positivament l’adaptabilitat a les noves situacions per part de les direccions i els equips de professionals. Ha recomanat, però, mantenir i millorar les comunicacions telemàtiques, que han servit per connectar els centres amb l’exterior durant la pandèmia, de manera que tots els centres disposin d’espais adequats i de cobertura suficient per continuar l’experiència de les comunicacions via videotrucada.

Quant a l’aplicació dels mitjans coercitius, el Mecanisme recorda que la immobilització i la contenció mecànica haurien de ser l'última ràtio en la resolució de situacions conflictives i demana que les mesures de desescalada estiguin protocol·litzades i les apliqui un equip multidisciplinari adequadament format i amb capacitat en la resolució de conflictes. Davant l’anunci de la intenció de modificar la Circular 2/2021, l’MCPT suggereix que aquesta revisió es faci de manera transparent i participada per tots els interlocutors rellevants, i que inclogui persones especialitzades en el respecte als drets humans en l’àmbit penitenciari. En el cas concrets dels infants, el Síndic demana que la contenció mecànica només s’hauria de poder aplicar amb criteri mèdic i amb supervisió de professionals de l'àmbit de la salut, tal com estableix la Llei orgànica 8/2021, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència.

Pel que fa als infants amb els progenitors a presó, el Síndic insisteix en la necessitat de millorar els espais de comunicació familiar per garantir entorns adequats i amigables per als infants.

Quant a la custòdia de persones detingudes per les policies locals de Catalunya, el Mecanisme recomana des de 2014 que les policies locals que practiquin alguna detenció traslladin la persona detinguda directament a l’ABP de Mossos d'Esquadra i que, a aquest efecte, s’estableixi un protocol d’actuació entre l'ajuntament corresponent i el Departament d'Interior, tal com ja fa l’Ajuntament de Barcelona.

Durant les visites, el Síndic continua constatant que les visites mèdiques a què tenen dret les persones detingudes no es fan, amb caràcter general, en privat −i, per tant, no es compleix el Protocol d’Istanbul−, i que les comissaries de PG-ME encara no disposen de càmeres de videovigilància a les sales de ressenya i identificació, mancança que s’hauria de corregir al més aviat possible.

Per acabar, el Mecanisme ha recomanat reiteradament que s’incorpori la perspectiva de gènere al tractament de les dones i adolescents que es troben ingressades en centres penitenciaris i de justícia juvenil, la qual cosa hauria de portar a revisar els mòduls i altres espais de privació de llibertat, els programes de tractament que s’ofereixen a aquestes persones i repensar altres activitats.

L’informe també conté un seguiment de les recomanacions formulades pel Mecanisme en els darrers anys i que encara romanen pendents d’acceptació i aplicació per part de l’Administració.

Tornar