Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic eleva a la Comissió Europea i a l’Ombudsman de la UE les queixes sobre l’incompliment de les normes per garantir la protecció del delta de l'Ebre

28/01/2022

Des del temporal Glòria s’han rebut gairebé 800 queixes per la inacció de les administracions en la protecció del Delta

Resta pendent aprovar el Pla estatal per a la protecció del delta de l’Ebre

També s’ha constatat que no es disposa d'un pla específic de gestió i protecció dels espais naturals

És urgent articular els mecanismes de col·laboració entre les administracions de l'Estat i de la Generalitat per protegir aquest espai

Fins a finals de gener de 2022, el Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut 770 queixes referides al delta de l'Ebre i al procés de regressió i de fort impacte dels temporals de mar a causa, entre d’altres, del canvi de climàtic. En aquestes queixes les persones denuncien la inacció i la manca de resposta de les administracions públiques davant d'aquestes amenaces, i apunten la possibilitat d'una infracció de la normativa europea perquè no s'estan adoptant les mesures necessàries per a la protecció efectiva del delta de l'Ebre i, en concret, dels seus espais naturals protegits.

En el mateix sentit, arran dels greus efectes que va tenir sobre el delta el temporal Glòria, a principis de l’any 2020, que va fer que l'aigua del mar arribés a entrar fins a tres quilòmetres riu Ebre amunt, negués milers d'hectàrees d'arrossars, fes desaparèixer la barra del Trabucador, destruís muscleres i es malmetessin collites i infraestructures agràries, el Síndic ja va obrir una actuació d’ofici. L’estudi  ha permès constatar una sèrie de mancances de les administracions competents.

D’una banda, el Síndic denuncia que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic encara no ha aprovat el Pla per a la protecció de la façana litoral del delta de l’Ebre, malgrat que es va presentar a informació pública ja fa pràcticament un any.

El Síndic també ha volgut destacar la manca d'execució de partides pressupostàries destinades a actuacions de protecció del litoral que haurien d'evitar o minimitzar les inundacions de la plana deltaica en cas de temporals marítims.

D’altra banda, pel que fa a la Generalitat de Catalunya, que té competències sobre la protecció d'espais naturals i la biodiversitat, s’ha pogut comprovar que els espais naturals del delta de l'Ebre no disposen d'un pla específic de gestió i protecció, tot i haver estat designats per l'Administració de la Generalitat com a hàbitats que cal protegir segons les Directives 92/43/CEE d'hàbitats naturals i 2009/147/CE d'aus silvestres.

Encara que a priori es valori de manera positiva l’anunci fet ahir pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de reforçar les platges del front deltaic, i el plantejament de manera imminent de l’aportació de 380.000 metres cúbics repartits en aquesta zona de platges, el Trabucador i l’illa de Buda, el Síndic supervisarà d’acord amb les seves competències el procediment anunciat, atès que es pretén “treballar de manera ràpida per poder licitar les obres abans que acabi l’any i iniciar-les a finals d’aquest 2022 o començaments de l’any vinent”.

En darrer lloc, l'actuació d'ofici ha evidenciat que és del tot imprescindible l'activació de mecanismes de col·laboració entre les administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya per poder actuar totes dues de manera coordinada i col·laborativa en la protecció del delta de l'Ebre, especialment si es tenen presents els grans reptes que imposa el canvi climàtic i els seus impactes en el territori deltaic.

Per tot això, el Síndic ha volgut traslladar la queixa a la Comissió Europea amb la voluntat que pugui servir per fonamentar la seva actuació d'exigència del compliment de les normes europees i per garantir la protecció del delta de l'Ebre davant les conseqüències del canvi climàtic. En l’escrit que s’ha traslladat a Virginijus Sinkeviòius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca de la Comissió Europea, el Síndic també manifesta la voluntat d'organitzar, com més aviat millor, una sessió de treball amb ell i el seu equip, en la qual també hi pugui participar la Taula de Consens per l’Ebre, amb l’objectiu d’exposar de manera directa com afecta la situació a la via diària i els drets de les persones que viuen al delta de l'Ebre.

El setembre passat, el Síndic ja es va reunir amb la Defensora del Poble Europeu per exposar-li les mancances en les actuacions de les administracions que s’havien detectat fins aleshores.

Perquè n’estiguin informades i per poder articular les mesures oportunes per fer-ne el seguiment corresponent, el Síndic ha adreçat les cartes enviades a la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, i a la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina Burgués.

 

Tornar