Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic i la Taula de Consens pel Delta es reuneixen amb la Comissió Europea per garantir la protecció del delta de l'Ebre

09/03/2022

Han denunciat que resta pendent d’aprovar el Pla estatal per a la protecció del delta de l’Ebre i que aquesta zona no disposa d'un pla específic de gestió i protecció dels espais naturals

També s’han reunit amb l’equip de l’ombudsman de la UE

El Síndic va elevar a la Comissió prop de 800 queixes sobre l’incompliment de la normativa europea

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompanyat de membres de la Taula de Consens pel Delta, s’ha desplaçat a Brussel·les per mantenir dues reunions, una amb representants del Departament de Medi Ambient de la Comissió Europea, i una altra amb experts de l’oficina de l’ombudsman europeu.

El passat mes de gener, el Síndic ja va elevar a la Comissió les queixes per l’incompliment de les normes per garantir la protecció del delta de l’Ebre i va sol·licitar poder fer una sessió de treball en què pogués participar la Taula de Consens pel Delta, amb l’objectiu que pogués explicar com la manca de protecció del delta afecta la vida diària de les persones que hi viuen.

Durant les reunions, el Síndic ha manifestat la voluntat que les queixes traslladades puguin servir per fonamentar la seva actuació d'exigència del compliment de les directives europees i per garantir la protecció del delta de l'Ebre davant les conseqüències del canvi climàtic.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut al voltant de 800 queixes referides al delta de l'Ebre i al procés de regressió i de fort impacte dels temporals de mar a causa, entre d’altres, del canvi climàtic. En aquestes queixes, les persones denuncien la inacció i la manca de resposta de les administracions públiques davant d'aquestes amenaces, i apunten la possibilitat d'una infracció de la normativa europea perquè no s'estan adoptant les mesures necessàries per a la protecció efectiva del delta de l'Ebre i, en concret, dels seus espais naturals protegits.

D’una banda, el Síndic ha denunciat que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic encara no ha aprovat el Pla per a la protecció de la façana litoral del delta de l’Ebre, malgrat que es va presentar a informació pública ja fa pràcticament un any. El Síndic també ha volgut destacar la manca d'execució de partides pressupostàries destinades a actuacions de protecció del litoral que haurien d'evitar o minimitzar les inundacions de la plana deltaica en cas de temporals marítims.

D’altra banda, pel que fa a la Generalitat de Catalunya, que té competències sobre la protecció d'espais naturals i la biodiversitat, s’ha pogut comprovar que els espais naturals del delta de l'Ebre no disposen d'un pla específic de gestió i protecció, tot i haver estat designats per l'Administració de la Generalitat com a hàbitats que cal protegir segons les directives 92/43/CEE d'hàbitats naturals i 2009/147/CE d'aus silvestres.

En darrer lloc, els treballs duts a terme pel Síndic han evidenciat que és del tot imprescindible l'activació de mecanismes de col·laboració entre les administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya perquè puguin actuar de manera coordinada i col·laborativa en la protecció del delta de l'Ebre, especialment si es tenen presents els grans reptes que imposa el canvi climàtic i els seus impactes en el territori deltaic.

El setembre passat, el Síndic ja es va reunir amb la Defensora del Poble Europeu per exposar-li les mancances en les actuacions de les administracions que s’havien detectat fins aleshores.

Tornar