Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic demana un pla específic de protecció per al delta de l’Ebre en sessió parlamentària

15/03/2022

Ribó ha comparegut a la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre del Parlament

També ha explicat les actuacions endegades des de la institució a la Comissió Europea, a la Defensora del Poble de la UE i al Defensor del Poble espanyol

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparegut davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre, constituïda a principis de novembre de 2021 amb l’objectiu de fer un estudi i un seguiment de les mesures de protecció del delta de l'Ebre davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de cabal del riu i les conseqüències del canvi climàtic, proposades i impulsades per les administracions competents i per les entitats territorials i ambientals.

El síndic s’ha centrat a explicar les actuacions dutes a terme en relació amb aquesta zona arran de les dues actuacions d’ofici que ha obert i de les gairebé 800 queixes que ha rebut. En aquestes queixes les persones denuncien la inacció i la manca de resposta de les administracions públiques davant el procés de regressió que pateix aquest territori, i apunten a la possibilitat d'una infracció de la normativa europea perquè no s'estan adoptant les mesures necessàries per a la protecció efectiva del delta de l'Ebre i, en concret, dels seus espais naturals protegits. En el mateix sentit, arran dels greus efectes que va tenir sobre el delta el temporal Glòria, a principis de l’any 2020, el Síndic ja va obrir una actuació d’ofici.

A partir de l’estudi realitzat, el Síndic ha constat una sèrie de mancances de les administracions competents.

En primer lloc, ha destacat que manca un pla específic de protecció i gestió dels espais naturals del delta de l’Ebre, tot i haver estat designats per l'Administració de la Generalitat com a hàbitats que cal protegir, segons les directives 92/43/CEE d'hàbitats naturals i 2009/147/CE d'aus silvestres.

També manca executar les partides pressupostàries per actuacions urgents al litoral (moviments de sorres per prevenir danys dels temporals de mar), que estan previstes als pressupostos generals de l’Estat i de la Generalitat però que no es compleixen.

Paral·lelament, Rafael Ribó ha denunciat que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic encara no ha aprovat el Pla per a la protecció de la façana litoral del delta de l’Ebre, malgrat que es va presentar a informació pública ja fa un any, i ha demanat que cal donar una solució urgent al problema de la manca d’aportació de sediments i la seva retenció als embassaments de l’Ebre.

L'actuació d'ofici ha evidenciat que és del tot imprescindible l'activació de mecanismes de col·laboració entre les administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya per poder actuar totes dues de manera coordinada i col·laborativa en la protecció del delta de l'Ebre, especialment si es tenen presents els grans reptes que imposa el canvi climàtic i els seus impactes en el territori deltaic.

En darrer lloc, el síndic ha explicat que ha sol·licitat la intervenció del Defensor del Poble perquè demani informació al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sobre les actuacions dutes a terme al territori, i de la Defensora del Poble de la Unió Europea, que ha iniciat un expedient sobre aquest assumpte.

El síndic també ha informat que ha traslladat les queixes a la Comissió Europea i que fa una setmana va mantenir-hi una reunió, en la qual també van poder participar representants de la Taula de Consens pel Delta, amb la voluntat que les queixes poguessin servir per fonamentar la seva actuació d'exigència del compliment de les directives europees i per garantir la protecció del delta de l'Ebre. La comissió està estudiant la possibilitat d’iniciar un procediment d’incompliment de normativa europea per part de l’Estat i les administracions competents.

Tornar