Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic constata una manca de coordinació entre els serveis intervinents en el cas del nadó mort a Artesa de Segre i una manca de suport social a la mare

12/04/2022

El Síndic demana a la DGAIA que lideri el procés de revisió de les actuacions en aquest cas

Els professionals de la salut, de l’àmbit social, i de l'àmbit de protecció a la infància haurien d’haver emprès mesures proactives, d’acord amb el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament infantil

A principis de març de 2022 el Síndic va tenir coneixement pels mitjans de comunicació de la mort d'un nadó de tres mesos, fill d'una parella resident a Artesa de Segre, i va obrir una actuació d'ofici per estudiar l'actuació de les diverses administracions en compliment dels protocols contra el maltractament infantil.

A partir de les informacions rebudes de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i del Consell Comarcal de la Noguera, el Síndic conclou que hi ha hagut una manca de coordinació entre els serveis implicats i una manca de suport social a la mare del nadó davant les dificultats que presentava.

A partir de l’estudi del cas, el Síndic ha constatat que la mare es trobava en un situació d’alta vulnerabilitat, atès que era una jove extutelada i amb discapacitat.

En aquest context, el Síndic manifesta que hi ha hagut una manca de coordinació entre l’EAIA referent de la mare quan residia a l’àrea metropolitana de Barcelona i l’EAIA del territori on vivia actualment (Artesa de Segre), i també entre els Serveis Centrals de la DGAIA i els Serveis d'Atenció a la Infància de Lleida (SAIA) arran del desinternament, l’embaràs i la condició de discapacitat de la noia.

Paral·lelament, el Síndic ha tingut coneixement que a mitjans d’octubre de 2021 la mare va acudir als serveis socials per demanar un ajut per aliments i va ser redirigida a la Creu Roja perquè no disposava de documentació, i ha volgut alertar de la gravetat de la manca de suport rebut.

En el mateix sentit, el Síndic també denuncia que la informació social rebuda no fa cap referència a la necessitat d'investigar les condicions de l'habitatge i de vida del nadó. I és que, des d'una vessant preventiva, la situació familiar hagués requerit un seguiment proper per acompanyar la parella en la criança i observar si els recursos personals i les capacitats parentals que desenvolupaven els progenitors els permetien afrontar amb prou autonomia la tasca de la criança del nadó. En aquest context, el Síndic recorda la importància de l'exercici de la funció de prevenció dels serveis socials de possibles maltractaments vers els infants.

De la documentació rebuda, se’n desprèn la dificultat de fer un seguiment de la situació de la mare i del nadó. Per tant, a criteri del Síndic, davant la manca d’informació i les dificultats de fer un seguiment al nadó, caldria haver emprès mesures proactives i de coordinació entre els professionals de la salut i de l’àmbit social, tal com s’estableix en el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament infantil. Davant d’aquest fet, el Síndic es veu obligat a insistir que encara cal seguir reforçant el coneixement d’aquest instrument.

En darrer lloc, el Síndic denuncia que en aquest cas també han fallat les alertes des de l’atenció primària, des dels serveis socials i des de l'EAIA, davant les dificultats de fer el seguiment de la situació. El Síndic recorda que l'abordatge del maltractament infantil s'ha de fer sempre des d’una actuació multidisciplinar, i que cal actuar de manera àgil.

Per tot això, el Síndic demana:

  • Al Departament de Drets Socials, que l’informi sobre les actuacions d'acompanyament dutes a terme per a la transició a la vida adulta de la mare, com a jove extutelada de la DGAIA.
  • Al Consell Comarcal de la Noguera, que l’informi sobre l’aplicació del Protocol d'atenció a la infància i l'adolescència al territori per a la prevenció, detecció i abordatge del maltractament infantil, i les mesures previstes per adoptar-lo o actualitzar-lo.
  • Al Departament de Salut, que l’informi sobre les actuacions dutes a terme amb el nadó en centres hospitalaris, centres d'atenció primària o altres.
  • A la DGAIA, que lideri la revisió conjunta i transversal d'aquest cas amb els diferents serveis intervinents, a fi d'introduir millores en el circuit que permetin augmentar en un futur les coordinacions i el treball en xarxa en una fase més primerenca, en benefici dels infants, especialment nadons, davant de qualsevol senyal de sospita o en cas de dificultat de fer un seguiment familiar.

Tornar