Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

L’ENOC demana polítiques adequades per fer efectiu el dret dels infants a un medi ambient saludable

21/09/2022

La 26a Reunió Anual ha tractat sobre la justícia climàtica

Les recomanacions aportades pels joves han quedat recollides en una declaració final, que ha estat aprovada per l’Assemblea General

L’adjunta d’infància de la síndica, Maria Jesús Larios; una assessora de l’àrea d’infància, Eva Querol, i una representant del Consell Assessor Jove, Iriza Noor, s’han desplaçat aquesta setmana a Reykjavík (Islàndia) per participar en la 26a Reunió Anual de l’ENOC (European Network of Ombudspersons for Children, Xarxa Europea de Defensors per a la Infància), que en aquesta ocasió ha abordat el tema de la justícia climàtica.

Durant l'any, tots els participants han estat treballant intensament en el tema de la justícia climàtica per poder aportar coneixements valuosos. Les recomanacions presentades s’han reflectit en la Declaració de l’ENOC 2022, aprovada per l’Assemblea General, que demana a les institucions europees, estatals i autonòmiques que esmercin esforços per fer realitat el drets dels infants i joves a un medi ambient saludable i que prenguin les mesures necessàries per mitigar els efectes de la crisi climàtica en el futur.

En concret, l’ENOC insta les autoritats nacionals, regionals i europees a adoptar les recomanacions següents:

  • El disseny de polítiques ambientals ha de tenir en compte l’impacte en les generacions futures.
  • Cal garantir una educació integral i obligatòria en drets humans, inclòs el medi ambient, en totes les etapes educatives.
  • Cal garantir que tots els infants puguin buscar, rebre i difondre informació fiable sobre el medi ambient i el canvi climàtic.
  • Cal exigir que totes les consultes sobre polítiques ambientals incloguin la perspectiva de la infància.
  • Cal assegurar-se que tots els infants i joves que participen en la defensa del medi ambient puguin gaudir del seu dret de llibertat d’associació i reunió.

En anys anteriors, les reunions anuals van abordar l’impacte de la pandèmia en la infància i els drets dels infants en els entorns digitals.

L’ENOC va ser fundada el 1997 i actualment en són membres quaranta-tres institucions de trenta-quatre estats.

Tornar