Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

AJG a Vojvodina (Sèrbia)

Aquest projecte es concep com una continuació del projecte d'assistència jurídica gratuïta (AJG) a Sèrbia portat a terme pel Síndic de l'any 2004 al 2007 amb el cofinançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

El projecte disposa de fons de l'ACCD (l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) i de l'AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament) i estableix dues línies de treball: l'establiment del servei d'orientació jurídica (SOJ) i el torn d'ofici (TO) a tot el territori de la Província Autònoma de Vojvodina i la contribució a la institucionalització de l'assistència jurídica gratuïta al territori de Sèrbia per mitjà del suport al poder executiu i legislatiu i les altres institucions competents.

Pel que fa la primera línia de treball, cal assenyalar que aquesta acció comporta un avenç respecte al projecte anterior en dos sentits: assumpció de la responsabilitat de finançament del torn d'ofici per l'administració de la província autònoma (i ja no per l'administració municipal) i extensió dels serveis a tota la província, cobrint tot el seu territori.

En aquesta acció a Vojvodina, el Síndic, juntament amb l'ACCD i l'AECID, assumeix el finançament parcial del torn d'ofici, ja que el Consell Executiu de Vojvodina n'és cofinançador. En concret, l'AECID i l'ACCD financen a parts iguals els mil primers expedients de torn d'ofici. Els mil expedients següents els finança el Consell Executiu de Vojvodina. Pel que fa al servei d'orientació jurídica, el Síndic impulsa l'establiment de serveis, que conviuran amb els ja existents, amb l'objectiu de cobrir suficientment el territori de Vojvodina. Aquests serveis d'orientació jurídica seran en tot cas finançats pels ajuntaments respectius.

El Síndic es fa càrrec de cobrir amb fons propis despeses administratives i logístiques derivades del projecte.

L'objectiu global de l'acció és demostrar que el model impulsat fins ara a diferents punts del territori de Sèrbia i extrapolat més a tard a Vojvodina pot funcionar com un sistema integral aplicat a un territori supramunicipal (Vojvodina), que a més, en aquest cas, representa un terç de la població de tot Sèrbia.

En demostrar que el model impulsat pel Síndic és vàlid com a sistema integral aplicat a un territori supramunicipal, s'està aconseguint demostrar, a escala reduïda, que el sistema pot funcionar a tot Sèrbia.

Els ajuntaments d'Ada, Becej, Coka, Mali Idos, Nova Crnja, Novi Becej, Opovo, Odzaci, Sremski Karlovci, Zitiste, Subotica, Bela Crkva i Titel financen des de l'any 2008 la prestació del SOJ d'acord amb aquest model. Atès que en els SOJs s'atén tots els ciutadans que hi acudeixen independentment del seu lloc de residència a Vojvodina, aquests SOJs, pel seu repartiment geogràfic, cobreixen les necessitats dels ciutadans de Vojvodina. D'altra banda, a mitjan 2009 es va posar en marxa el TO per a tots els ciutadans de Vojvodina que presentin la seva sol·licitud i compleixin els requisits necessaris.

Comunicat de la roda de premsa a Novi Sad de 22.11.10

Descarregueu el document en pdf (versió en català)

Descarregueu el document en pdf (versió en serbi)

Dades estadístiques dels serveis d'Assistència Jurídica Gratuïta per als anys 2008, 2009 i 2010

Descarregueu el document en pdf (versió en català)

Descarregueu el document en pdf (versió en serbi)