Resolució
Q-07827/2015 Disconformitat amb la manca d'actuació suficient del Departament d'Ensenyament per protegir els drets de dos alumnes d'un institut de Balaguer

Matèries
Polítiques socials
Educació i recerca
Organització i planificació del sistema escolar
Data d'inici 07/09/2015
Data de l'últim moviment 22/12/2016
Administracions afectades
Administració Últim moviment

Departament d'Ensenyament Pendent d'acceptació per l'administració

Contingut

La promotora de la queixa exposa que una família de Balaguer va obtenir una sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la seva demanda d'incrementar el nombre d'hores de castellà al centre educatiu on cursen estudis els dos fills de la família.

El 3 de setembre de 2015, la família es va posar en contacte amb el centre educatiu per conèixer els canvis previstos arran de la sentència i per recordar-los que la privacitat dels seus fills havia d'estar garantida. En data 4 de setembre, segons relat de la persona interessada, el director del centre educatiu va fer unes declaracions a alguns mitjans de comunicació sobre aquest assumpte i sembla que va facilitar informació de la família que en facilitava la identificació. S'indica que el 7 de setembre l'AMPA de l'escola va convocar una concentració, en què invitava els pares i la població de Balaguer i de la comarca a concentrar-se davant del centre. 

Un cop estudiat a fons aquest assumpte, el Síndic ha suggerit al Departament d'Ensenyament, d'una banda, que obri un expedient informatiu per aclarir si el personal del centre educatiu o l'administració educativa va facilitar la informació als mitjans que va permetre la identificació dels alumnes i, si escau, que s'adoptin mesures per assegurar en endavant el dret a la intimitat dels alumnes; i de l'altra, que doni instruccions per tal que en el futur en situacions similars s'asseguri la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment dels principis de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l'escola i el seu entorn fora del conflicte dels adults.

Tramitació

Data Administració Tràmit

10/09/2015 Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida Sol·licitud d'informació a l'Administració
26/10/2015 Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida Reiteració a la sol·licitud d'informació a l'Administració
23/02/2016 Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida Reiteració a la sol·licitud d'informació a l'Administració
05/09/2016 Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
08/09/2016 Departament d'Ensenyament Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
22/12/2016 Departament d'Ensenyament Resolució pendent d'acceptació