eButlleti
Abril2012
Logo

Informe sobre el dret d'accés a la informació pública

@sindic
El síndic, que el 9 de març va presentar al Parlament un informe monogràfic sobre el dret d'accés a la informació pública, considera que cal una llei específica que reguli el dret d'accés a la informació de manera completa, unitària i coherent amb els paràmetres europeus. Aquesta regulació ha de tenir en compte que l'accés a la informació pública és un requisit per al control democràtic del poder públic i per garantir una participació de qualitat de la ciutadania en la vida pública.
Més informació

El síndic presenta l'Informe anual al president de la Generalitat

© Rubén Moreno
En una trobada que va tenir lloc al Palau de la Generalitat, el síndic de greuges, Rafael Ribó, va presentar al president de la Generalitat, Artur Mas, l'Informe anual del Síndic corresponent a les activitats dutes a terme l'any 2011. El síndic, que el passat mes de febrer ja havia presentat l'Informe a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, va exposar-ne els temes més destacats i va destacar-ne algunes xifres rellevants, com ara l'increment de queixes i la millora en la resposta de l'Administració a les recomanacions de la institució.
Més informació

Acords amb l'Ajuntament de Barcelona per millorar l'Administració i els drets dels ciutadans

© Ajuntament de Barcelona
L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el síndic de greuges, Rafael Ribó, van acordar el passat 26 de març incrementar la col·laboració per millorar l'Administració i ser més eficaços. Així, s'han compromès a donar més celeritat a la comunicació entre les dues institucions, l'Ajuntament estudiarà el procediment per garantir que els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona vagin degudament identificats amb el número professional i treballaran conjuntament en la problemàtica de la prostitució.
Més informació

Conveni amb Vodafone per promoure millores en la gestió de reclamacions

@sindic
El passat 15 de març el Síndic i Vodafone van signar un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets dels ciutadans i les bones pràctiques corporatives, i promoure millores en la gestió de les reclamacions sobre la prestació de serveis de la companyia de telecomunicacions. L'acord estableix que el Síndic trametrà les reclamacions sobre Vodafone a la companyia i que aquesta es compromet a donar resposta al Síndic en un termini de quinze dies.
Més informació

Conveni amb Aigües de Sabadell per agilitar la tramitació de queixes

@sindic
En virtut de l'acord, signat el 26 de març, el Síndic supervisarà la prestació dels serveis públics que Aigües de Sabadell té establerts amb les administracions catalanes en més de 60 municipis, com ara les activitats de captació, tractament, transport i distribució d'aigua fins a l'usuari final. Així, el Síndic li trametrà les queixes pertinents a la companyia i aquesta li respondrà en un termini de deu dies, llevat de les reclamacions derivades d'avaries, que haurà de contestar en un màxim de 48 hores.
Més informació

Recepció de queixes a Ripollet, Olot i Barcelona (La Sedeta)

@sindic
L'oficina del Síndic es desplaçarà, entre altres llocs, a La Sedeta (Barcelona), el 3 d'abril; a Olot, el dia 11, i a Ripollet, el 24 d'abril. L'objectiu de les visites és apropar el Síndic a les persones perquè li puguin presentar queixes i consultes sobre les administracions públiques i sobre les empreses que presten serveis d'interès general (aigua, llum, gas, telèfon). Prèviament, cal concertar l'entrevista per mitjà del telèfon 900 124 124 o del correu electrònic sindic@sindic.cat.
Més informació

Síndic de Greuges de Catalunya

Lluís Companys, 7 · 08003 Barcelona. Tel. 900 124 124 sindic@sindic.cat | http://www.sindic.cat/
Subscripció | Donar-se de baixa | Avís Legal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Síndic de Greuges de Catalunya garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal (adreça de correu electrònic), necessàries per poder enviar el butlletí electrònic. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia sindic@sindic.cat. Si no tenim cap comunicació per part vostra, les dades continuaran a la nostra base de dades.