eButlleti
Setembre2012
Logo

Rafael Ribó insta la Generalitat que pagui de manera urgent els beneficiaris de l'RMI

Un any després del canvis anunciats en la gestió de la renda mínima d'insercio (RMI) el síndic ha demanat al conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, que reprengui immediatament el pagament a tots el beneficiaris a qui es va suspendre la prestació per motius cautelars i que ja s'ha comprovat que compleixen els requisits establerts per seguir-la cobrant. De la mateixa manera, l'urgeix a revisar els casos pendents i li demana que si aquestes persones reuneixen els requisits també rebin immediatament aquesta renda.
Més informació

El Síndic recorda que és responsabilitat de l'Administració investigar els possibles fraus en la preinscripció escolar

@sindic
Davant la polèmica sorgida sobre l'accés a les dades d'altres famílies durant el procés de preinscripció escolar, el síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que és l'Administració qui ha d'assegurar que els processos s'ajusten a la normativa i fer les comprovacions necessàries en cas d'indici de frau. No obstant això, Ribó recorda que la normativa estableix que tothom ha de tenir accés als expedients que els afecten i que l'accés a aquesta informació és un factor que reforça la transparència en el procediment d'admissió.
Més informació

Propostes del Síndic perquè es garanteixi la universalitat sanitària

@sindic
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha anunciat que està preparant un informe amb un conjunt de recomanacions perquè la Generalitat garanteixi l'assistència sanitària universal a totes les persones residents a Catalunya. Ribó lliurarà aquesta resolució al Govern català durant el mes de setembre perquè l'executiu el tingui en compte en el marc de la negociació que estan portant a terme amb el Govern central per implantar el decret de la salut a Catalunya.
Més informació

El Síndic insta la Generalitat a garantir puntualment el pagament als centres d'acolliment d'infants

@sindic
El Síndic recorda a la Generalitat que la declaració administrativa de desemparament d'un menor té l'efecte immediat d'atribuir a l'Administració la tutela del menor, de manera que automàticament esdevé la responsable única de la seva guarda i dels deures de protecció que hi són inherents. Per això, ha suggerit, tot i coneixer la precària situació de tresoreria de la hisenda catalana que es prioritzi immediatament el pagament als centres concertats d'acolliment residencial d'atenció a la infància.
Més informació

El Síndic proposa que la normativa estatal sobre parelles de fet incorpori els criteris del dret civil català

@sindic
El síndic de greuges ha enviat un informe a la defensora del poble amb propostes de canvis en la normativa estatal per evitar que les parelles catalanes constituïdes d'acord amb el dret civil català, i en què un dels integrants sigui una persona amb nacionalitat extracomunitària, se'ls veti el dret a la targeta de residència familiar. Segons el Codi civil català dues persones es consideren parella estable quan conviuen ininterrompudament durant més de dos anys, formalitzen la relació mitjançant escriptura pública o tenen un fill en comú durant la convivència.
Més informació

Recomanacions per un sistema gratuït de redreçament del deute hipotecari

@sindic
El Síndic ha recomanat a les formacions polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats la necessitat de regular un sistema de redreçament de deutes gratuït que prioritzi els acords amistosos, inclogui els deutes hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge principal i, a la llarga, permeti alliberar els consumidors del deute romanent. Atès que aquesta matèria excedeix l'àmbit de la mediació i afecta la regulació de les bases de les obligacions contractuals, la competència és de les intitucions centrals de l'estat.
Més informació

Recepció de queixes a Abrera, Vila-seca, El Vendrell i Sabadell

@sindic
Durant el mes de setembre, l'oficina del Síndic es desplaçarà, entre d'altres localitats, a Abrera, el dia 13; a Vila-seca, el dia 18; a El Vendrell, el dia 20, i a Sabadell, el dia 25. L'objectiu de les visites és apropar la institució a les persones perquè li puguin presentar queixes i consultes sobre les administracions públiques i sobre les empreses que presten serveis d'interès general (aigua, llum, gas, telèfon). Prèviament, cal concertar l'entrevista per mitjà del telèfon 900 124 124 o del correu electrònic sindic@sindic.cat.
Més informació

Síndic de Greuges de Catalunya

Lluís Companys, 7 · 08003 Barcelona. Tel. 900 124 124 sindic@sindic.cat | http://www.sindic.cat/
Subscripció | Donar-se de baixa | Avís Legal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Síndic de Greuges de Catalunya garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal (adreça de correu electrònic), necessàries per poder enviar el butlletí electrònic. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia sindic@sindic.cat. Si no tenim cap comunicació per part vostra, les dades continuaran a la nostra base de dades.