eButlleti Maig2013 Logo

El síndic demana que s'eximeixi de pagar plusvàlues els qui perden l'habitatge per execució hipotecària

@Jordi Stoteras
Rafael Ribó proposa que això es faci, de manera urgent, mitjançant un reial decret llei que modifiqui la Llei reguladora de les hisendes locals. El fet de cobrar la plusvàlua als qui perden el seu habitatge habitual agreuja la situació de les persones desnonades i allunya l'acció pública del principi de justícia. El Síndic de Greuges ha estat treballant en la problemàtica de l'habitatge i el sobreendeutament hipotecari i proposant diverses actuacions des de la tardor del 2011.
Més informació

Rafael Ribó presenta l'Informe anual 2012 al Ple del Parlament

@Google
El síndic ha comparegut al Ple del Parlament per exposar les actuacions més destacades dutes a terme per la institució durant l'any 2012. En la seva exposició, Ribó ha insistit en la necessitat de racionalitzar les polítiques de reducció pressupostària amb l'objectiu de preservar els pilars de l'estat de benestar i defensar els drets dels col·lectius més desfavorits. Posteriorment, els representants de tots els grups parlamentaris han debatut sobre les consideracions exposades pel síndic.
Transcripció de la presentació i del debat de l'Informe del Síndic

El síndic parla de la Llei d'accés a la informació pública al Congrés

@Síndic
El síndic, Rafael Ribó, ha comparegut davant la Comissió Constitucional, al Congrés dels Diputats, per fer una exposició sobre el Projecte de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En la seva intervenció, ha argumentat el següent: que el dret d'accés a la informació pública és un dret subjectiu que ha de ser objecte d'una regulació autònoma; que la llei que el reguli ha de fixar els límits i les excepcions a l'accés, però també ha de regular els instruments per fer-ne una aplicació proporcional, perquè l'accés sigui la regla general i la denegació, l'excepció; i, finalment, ha defensat que cal una autoritat independent que fixi les pautes d'aplicació ponderada en cas de conflicte i que eviti denegacions injustificades.
Vídeo de la Comissió Constitucional (24/4/2013)

Debat al Parlament de l'Informe anual de l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura

@Parlament
El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompanyat per l'equip que integra l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT), ha comparegut el 15 d'abril davant la comissió parlamentària per explicar i debatre amb els diputats les actuacions més destacades dutes a terme per l'ACPT durant l'any 2012. El síndic ha insistit en la necessitat d'instal·lar càmeres de videovigilància en tots els espais de detenció i que tots els funcionaris de presons vagin visiblement identificats.
Vídeos Comissió del Síndic sobre l'ACPT 15/4/2013

Recepció de queixes a Tarragona, Terrassa, Lleida, Solsona, Arenys de Munt i Girona

@Google
Durant el mes de maig de 2013, l'oficina del Síndic es desplaçarà, entre altres localitats, a Tarragona, el dia 2; a Terrassa, el dia 7; a Lleida, el dia 9; a Solsona, el dia 14; a Arenys de Munt, el dia 16, i a Girona, el dia 22. L'objectiu de les visites és apropar la institució a les persones perquè puguin presentar queixes i consultes sobre les administracions públiques i sobre les empreses que presten serveis d'interès general (aigua, llum, gas, telèfon). Prèviament, cal concertar l'entrevista per mitjà del telèfon 900 124 124 o del correu electrònic sindic@sindic.cat.
Més informació

Síndic de Greuges de Catalunya

Lluís Companys, 7 · 08003 Barcelona. Tel. 900 124 124 sindic@sindic.cat|http://www.sindic.cat/
Subscripció|Donar-se de baixa|Avís Legal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Síndic de Greuges de Catalunya garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal (adreça de correu electrònic), necessàries per poder enviar el butlletí electrònic. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia sindic@sindic.cat. Si no tenim cap comunicació per part vostra, les dades continuaran a la nostra base de dades.