eButlleti Març2014 Logo

Informe anual 2013: 27.000 actuacions tramitades i un percentatge d'aplicació dels suggeriments del 98%

@Parlament
El síndic, Rafael Ribó, va lliurar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l'Informe anual 2013, centrat en gran part en les polítiques socials i la necessitat de protegir-les. Satisfet amb el grau d'acceptació de les resolucions emeses, el síndic ha incidit en l'efectivitat de la feina que duu a terme la institució i ha demanat la col·laboració de l'Administració per garantir el compliment efectiu de les recomanacions acceptades. Com a complement de l'Informe, el Síndic ha publicat totes les resolucions emeses els anys 2011, 2012 i 2013, que es poden consultar des del web.
Informe Anual 2013
Resolucions 2011-2012-2013

Presentació de l'informe sobre bones pràctiques corporatives al sector privat

@Síndic
El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompanyat pels representants de la xarxa europea de defensors de l'energia (NEON-National Energy Ombudsmen Network), ha presentat al Parlament un informe sobre la prestació privada de serveis d'interès general i bones pràctiques corporatives. L'informe és una reflexió del paper que els defensors del poble, i en concret el Síndic, han d'adquirir davant l'evolució econòmica i social dels últims anys, que ha comportat la privatització de molt serveis considerats universals o d'interès general.
Informe Prestació privada de serveis públics
Web NEON

Alerta sobre la manca de protecció dels consumidors en la nova tarifació elèctrica

@Síndic
El Síndic considera que les línies que apunta la nova regulació de la tarifa elèctrica estan mancades de garanties dels drets dels consumidors i ignoren les necessitats dels col·lectius més vulnerables. Segons el Síndic, la definició de l'abonament social no cobreix totes les situacions de vulnerabilitat i suggereix que s'introdueixi la diversitat en les tarifes per adaptar-les a la realitat social, amb preus especials per als col·lectius desafavorits.
Més informació

El Síndic qüestiona el rebuig del Congrés a regular la dació en pagament

El Síndic considera que el rebuig del Congrés de Diputats a debatre la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció davant els procediments d'execució hipotecària de l'habitatge habitual, presentada pel Parlament de Catalunya el 31 de juliol de 2012, gira l'esquena a les demandes ciutadanes de buscar una solució a aquesta problemàtica i no facilita la garantia del dret a un habitatge digne, reconegut per la Constitució.
Més informació

El Síndic denuncia que les persones amb discapacitat perden l'exempció de l'aportació farmacèutica pel fet de treballar

@Banc d'imatges
A partir d'una queixa rebuda pel cas d'una persona amb un grau de discapacitat del 79% que, pel fet de treballar i estar donada d'alta a la Seguretat Social, no pot gaudir de l'exempció a l'aportació farmacèutica, el Síndic de Greuges ha traslladat el cas al Defensor del Poble perquè actuï davant els organismes pertinents i ha reclamat que es repari aquest greuge, que afecta tot el col·lectiu de persones amb discapacitat en actiu.
Més informació

Recepció de queixes a Valls, la Bisbal, Polinyà, Ripoll, Sant Ildefons (Cornellà), Cervera, Molins de Rei i Sant Joan de Vilatorrada

@Ajuntament La Bisbal
Durant el mes de març de 2014, l'oficina del Síndic atendrà queixes i consultes, entre altres localitats, a: Valls, el dia 4; la Bisbal, el dia 5; Polinyà, el dia 6; Ripoll, el dia 11; Sant Ildefons (Cornellà), el dia 12; Cervera, el dia 13; Molins de Rei, el dia 18, i Sant Joan de Vilatorrada, el dia 19. Prèviament, cal concertar l'entrevista per mitjà del telèfon 900 124 124 o del correu electrònic sindic@sindic.cat.
Més informació

Síndic de Greuges de Catalunya

Lluís Companys, 7 · 08003 Barcelona. Tel. 900 124 124 sindic@sindic.cat|http://www.sindic.cat/
Subscripció|Donar-se de baixa|Avís Legal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Síndic de Greuges de Catalunya garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal (adreça de correu electrònic), necessàries per poder enviar el butlletí electrònic. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia sindic@sindic.cat. Si no tenim cap comunicació per part vostra, les dades continuaran a la nostra base de dades.