The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El síndic presenta en comissió al Parlament el primer informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura

28/02/2011

Rafael Ribó ha comparegut davant dels representants dels grups parlamentaris de la cambra per explicar-los la posada en funcionament, durant el 2010, del mecanisme de prevenció de la tortura a Catalunya.

Amb la Llei del Síndic de Greuges, del desembre de 2009, el Síndic de Greuges adquireix la potestat d’exercir a Catalunya les competències per a la prevenció de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, en virtut del Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides.

L’informe 2010 recull, entre d’altres, la constitució del Consell Assessor i de l’Equip de Treball, i el reglament de funcionament de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura (ACPT). Aquest informe es trametrà a les Nacions Unides.

Els grups han coincidit que cal plantejar de manera immediata la necessitat d’un conveni entre el Govern espanyol i el català pel que fa a les visites de l’ACPT a les dependències de l’Administració perifèrica de l’Estat, i també la comunicació per part del Govern espanyol al Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides del fet que l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de Catalunya és descentralitzada a Catalunya, tal com es preveu a l’article 17 del mateix protocol.

Finalment, tant el síndic com diversos representants parlamentaris han destacat la necessitat de signar un conveni de col·laboració entre el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges per evitar duplicitats i crear sinèrgies en matèria de prevenció a Catalunya.

Ja durant el 2011 l’Autoritat ha iniciat les visites regulars i periòdiques de supervisió a llocs on hi ha persones privades de llibertat, on s’inspeccionen les instal·lacions i el tractament dispensat a les persones detingudes.

Back