The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic i Orange signen un conveni de col·laboració per promoure millores en la gestió de reclamacions

16/02/2012

El secretari general de France Telecom España (Orange), Fernando Ballestero, i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets dels ciutadans i les bones pràctiques corporatives, i promoure millores en la gestió de les reclamacions.

El conveni, que explicita les competències del Síndic incloses a l’Estatut d’autonomia de supervisió de les empreses privades que gestionen serveis públics, estableix que el Síndic trametrà les queixes sobre Orange a la companyia i que aquesta donarà resposta al Síndic en un termini de quinze dies.

En queixes relatives a facturació del servei, problemes amb altes o baixes del servei dels usuaris finals i, en general, sobre qualsevol incidència en el funcionament dels productes i els serveis prestats per Orange, el Síndic indicarà al reclamant que es pot adreçar a les oficines municipals o comarcals d’informació al consumidor. Malgrat això, si la persona interessada vol que sigui el Síndic qui li tramiti la queixa, ho ha de comunicar a Orange. Un grup de treball format per representants de les dues parts valorarà la tramitació de les queixes que no entrin dins dels supòsits d’aquest conveni. Aquest grup de treball revisarà cada any l’estat de l’adhesió d’Orange amb la Junta Arbitral de Consum i les seves relacions amb les oficines de consumidors i l’Agència Catalana de Consum.

L’acord també inclou l’elaboració d’estudis i informes, i l’assessorament i posada en funcionament de programes de formació en matèria de comunicacions electròniques.

El Síndic de Greuges ja ha signat convenis semblants amb altres empreses, públiques i privades, prestadores de serveis públics.

Back