The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Educació accepta la recomanació del Síndic de garantir una plaça als cicles formatius de grau mitjà a tots els alumnes que ho vulguin

09/09/2021

El Departament d’Educació respondrà a l’increment de sol·licituds de plaça de cicles formatius de grau mitjà incrementant el nombre de places ofertes i obrint de forma il·limitada les places de l'Institut Obert de Catalunya

El Síndic farà un seguiment de la implementació de les mesures extraordinàries acordades, especialment de les necessàries per evitar la bretxa digital

L’opció feta per als ensenyaments a distància per donar resposta a l’increment de demanda ha de tenir un caràcter excepcional

El Síndic va rebre nombroses queixes relacionades amb la manca d’oferta suficient de places de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) per cobrir la demanda existent per al curs 2021/2022. L'increment de la demanda experimentat va provocar que una part significativa de les sol·licituds rebudes quedessin, en un principi, desateses amb l'oferta de places inicialment aprovada i sense una plaça assignada.

En data 29 de juliol, el Departament d’Educació va informar de la previsió d’incrementar en 4.215 places l’oferta de cicles formatius de grau mitjà per donar resposta a l’increment de la demanda.

L’endemà, després de constatar que aquest augment resultava insuficient encara per atendre les sol·licituds rebudes, i coneixedor que la LEC preveu que els cicles formatius de grau mitjà tenen la consideració d’ensenyaments de provisió universal, el Síndic va emetre una resolució per demanar al Departament d’Educació garantir una plaça de cicle formatiu de grau mitjà a tot l’alumnat preinscrit a aquests ensenyaments i va alertar de la manca de garanties de continuïtat formativa per a l'alumnat escolaritzat als ensenyaments obligatoris i PFI i per als joves menors de 24 anys que en cursos precedents van abandonar prematurament el sistema educatiu sense haver-se graduat.

Avui, el Síndic ha pogut saber pels mitjans de comunicació que el Departament d'Educació s’ha compromès a incrementar encara més l’oferta de cicles formatius de grau mitjà per garantir plaça a tots els alumnes que ho vulguin. En una roda de premsa d’inici de curs, el conseller Gonzàlez-Cambray ha fet públic que el gran augment de la demanda a la formació professional es resoldrà incrementant el nombre de places ofertes i obrint de forma il·limitada les places de l'Institut Obert de Catalunya, en la modalitat d’educació a distància. Aquesta mesura anirà acompanyada d’un increment de la plantilla de professorat d’aquest centre i d’un reforç en l’acompanyament als alumnes que facin aquests graus de manera telemàtica.

El Síndic valora de forma positiva les mesures preses pel Departament d’Educació perquè la cobertura universal esdevé un factor clau per combatre l’abandonament prematur dels estudis alhora que afavoreix que joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu puguin retornar-hi. Tot i l’esforç fet, el Síndic insisteix que l’opció feta per als ensenyaments a distància per donar resposta a l’increment de demanda ha de tenir un caràcter excepcional i recomana al Departament d’Educació que prengui les mesures oportunes perquè tots els alumnes puguin desenvolupar les activitats lectives telemàtiques en igualtat de condicions i evitar d’aquesta manera la bretxa digital, especialment discriminatòria per al col·lectiu d'alumnat que per raons socioeconòmiques pot tenir més problemes de connectivitat i de provisió d'equipaments adequats.

El Síndic es compromet a fer el seguiment sobre com s’han implementat les mesures acordades pel Departament, i també a detectar necessitats que puguin aflorar, i demana que de cara al proper procés d'admissió per al curs 2022/2023 hi hagi una previsió suficient d’oferta presencial i d’acord amb l’anàlisi de l’impacte de la crisi derivada de la pandèmia al sistema educatiu.

El Síndic recorda que la conjuntura actual suposa una oportunitat per a l’Administració a l'hora de reprendre la tendència de reducció dels nivells d’abandonament educatiu prematur existents a Catalunya, estancats en els darrers anys, i per potenciar la formació professional.

Back