The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Reunió de la síndica amb la Junta del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya

03/10/2022

És imprescindible la col·laboració mútua i el treball compartit entre institucions de defensa de drets per millorar l’atenció a les persones i garantir els seus drets

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunt general, Jaume Saura, s’han reunit avui amb la Junta Directiva del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, per tractar temes d’interès comú.

El Fòrum és una associació sense ànim de lucre que aplega la major part de sindicatures i defensories municipals i que té per objectiu crear una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les diverses sindicatures de proximitat.

Per part del Fòrum hi han assistit Dolors Vallejo, síndica de Sant Boi de Llobregat i presidenta del Fòrum; Marta Alsina, defensora de la ciutadania de Girona i vicepresidenta del Fòrum, els vocals Salvador Torres, defensor del ciutadà de Vidreres, i Josefina Camós, síndica de greuges de Palamós, i Francesc Mateu, director del Fòrum.

En el transcurs de la reunió, la síndica ha volgut destacar el paper de les defensories locals com a part fonamental de la xarxa de defensa dels drets de la ciutadania. En aquest sentit, veu imprescindible la col·laboració mútua i el treball compartit per millorar l’atenció a les persones i garantir els seus drets.

Els temes tractats durant la trobada han estat la proposició de llei sobre les defensories o sindicatures de greuges d’àmbit local de Catalunya, els convenis de col·laboració entre les institucions locals i el Síndic de Greuges i el compromís de la síndica de contribuir a la formació en l’àmbit restauratiu de les sindicatures locals.  

Actualment, el Síndic de Greuges de Catalunya té signats gairebé quaranta convenis amb sindicatures o defensories locals. Aquests convenis tenen per objectiu evitar duplicitats, aprofitar sinergies i recursos, i, sobretot, millorar el servei de defensa de drets i facilitar-hi l’accés a la ciutadania. D’acord amb aquests convenis, quan una persona presenta una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, aquesta institució es compromet a informar-la de la possibilitat de presentar-la davant de l’oficina de la sindicatura municipal en el cas que la queixa estigui relacionada amb el funcionament de l’Administració municipal. Per la seva banda, la sindicatura local es compromet a trametre al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que afectin administracions fora de l’àmbit municipal, sempre que la persona interessada hi estigui d’acord.

Back