La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El síndic presenta en comissió al Parlament el primer informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura

28/02/2011

Rafael Ribó ha comparegut davant dels representants dels grups parlamentaris de la cambra per explicar-los la posada en funcionament, durant el 2010, del mecanisme de prevenció de la tortura a Catalunya.

Amb la Llei del Síndic de Greuges, del desembre de 2009, el Síndic de Greuges adquireix la potestat d’exercir a Catalunya les competències per a la prevenció de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, en virtut del Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides.

L’informe 2010 recull, entre d’altres, la constitució del Consell Assessor i de l’Equip de Treball, i el reglament de funcionament de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura (ACPT). Aquest informe es trametrà a les Nacions Unides.

Els grups han coincidit que cal plantejar de manera immediata la necessitat d’un conveni entre el Govern espanyol i el català pel que fa a les visites de l’ACPT a les dependències de l’Administració perifèrica de l’Estat, i també la comunicació per part del Govern espanyol al Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides del fet que l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de Catalunya és descentralitzada a Catalunya, tal com es preveu a l’article 17 del mateix protocol.

Finalment, tant el síndic com diversos representants parlamentaris han destacat la necessitat de signar un conveni de col·laboració entre el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges per evitar duplicitats i crear sinèrgies en matèria de prevenció a Catalunya.

Ja durant el 2011 l’Autoritat ha iniciat les visites regulars i periòdiques de supervisió a llocs on hi ha persones privades de llibertat, on s’inspeccionen les instal·lacions i el tractament dispensat a les persones detingudes.

Retour