Notícies

El Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona demanen una ubicació definitiva per a l’escola Entença

03/04/2024

foto (c) Síndic de Greuges de Barcelona
Vuit anys després de la creació de l’escola, queda pendent assignar-li una ubicació definitiva i no hi ha un calendari d’actuació, malgrat les demandes i la mobilització de la comunitat educativa.

Amb l’objectiu que l’escola Entença pugui tenir una ubicació definitiva, el Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona demanen a l’Ajuntament de Barcelona que concreti la cessió del solar situat sobre el mercat del Ninot, a la confluència dels carrers de Provença i Casanova. Aquest solar és propietat de l’Hospital Clínic.

L’escola Entença es va crear el curs 2016/2017 i el seu emplaçament definitiu havia de ser al recinte de la Model. El juliol de 2017, però, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona van informar de la possibilitat que el seu emplaçament definitiu fos un altre: dins l’Escola Industrial. Aquest segon emplaçament, però, es va descartar per riscos a la salut de l’alumnat (hi ha una subestació elèctrica). Posteriorment, s’ha treballat amb opcions com els jardins de Paula Montal, però aquesta última opció no complia els criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics, i també es va descartar.

L’octubre de 2018 l’Ajuntament va comunicar a l’escola que existia un acord verbal amb la Generalitat perquè la seva ubicació definitiva fos el solar posterior del mercat del Ninot, que pertanyia a l’Hospital Clínic. Tanmateix, avui encara no s’ha concretat la cessió d’aquest solar.

El 2022 l’Ajuntament va comunicar que l’institut escola que contemplava el Pla Director de la Model s’atorgava finalment a l’escola Xirinacs, que també estava ubicada provisionalment al recinte. Al mateix temps, comunicava a l’escola Entença que el seu emplaçament definitiu no seria a la Model i que es comprometia a buscar-n’hi un altre.  

El Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona destaquen que la comunitat educativa d’aquest centre ha patit un greuge significatiu des que es va crear, i que les condicions de provisionalitat perllongades en el temps poden malmetre el dret a una educació de qualitat i en condicions d'equitat.

Tots els infants tenen dret a rebre una educació de qualitat, tal com preveu l’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Aquesta previsió no només inclou la qualitat del projecte pedagògic del centre o l’ensenyament, sinó també les instal·lacions en què es porta a terme. Per tant, sense més dilació i amb la màxima prioritat, cal oferir una ubicació adequada i definitiva a l’escola Entença.

Tornar