Notícies

El Parlament designa els membres del Consell Assessor del Síndic per a la Prevenció de la Tortura

29/07/2010

Amb l’elecció dels dotze membres la Cambra catalana fa un pas endavant en la posada en marxa d’aquest mecanisme de control, previst en la Llei del Síndic de desembre de 2009. El Consell té la missió d’assistir el Síndic en l'exercici de les seves funcions com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

Els membres designats són Lídia Condal i Pedro Yúfera, proposats pels col·legis professionals d’advocats; Mariona Creus i Miquel Vilardell, a proposta dels col·legis professionals de l’àmbit de la salut; Sabina Puig, Olga Casado, Eva Labarta i Joan Merelo-Barberà, a proposta d’ONG de defensa dels drets humans; Santiago Redondo i Victòria Camps, proposats pels centres universitaris de recerca sobre drets humans i José Maria Mena i Jaume Saura, professionals amb experiència en la prevenció de la tortura i en el treball amb persones privades de llibertat.

Entre les competències d’aquest nou òrgan assessor del Síndic, destaquen les de formular propostes d'actuació al Síndic de Greuges, inclosa la realització de visites preventives a espais concrets en què es trobin persones privades de llibertat, emetre informe sobre les qüestions que el Síndic li plantegi i proposar-ne dos dels membres com a integrants de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

El síndic, Rafael Ribó, ha celebrat la designació del nou Consell Assessor i el fet que les institucions catalanes desenvolupin les previsions d’aquest mecanisme de control de forma ràpida i decidida.

El Mecanisme de Prevenció de la Tortura emana d’un protocol de les Nacions Unides, signat per l’Estat espanyol, que preveu la creació d’un mecanisme o mecanismes descentralitzats per combatre la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.  L’objectiu d’aquest protocol és establir un sistema de visites periòdiques per part d’òrgans internacionals i nacionals independents als centres on hi hagi persones privades de llibertat.

Tornar