Notícies

El període de detenció, l’assistència lletrada immediata i els protocols per evitar maltractaments a les presons, principals llacunes detectades per l’ACPT el 2012

21/01/2013

(c) Parlament

El Síndic de Greuges i l’Equip de Treball de l’ACPT han lliurat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l’Informe anual de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent a l’any 2012. El document recull 21 recomanacions com a resultat de 36 visites a 33 centres.

D’aquestes recomanacions 15 es fan per primera vegada. La resta (6) es van recollir en l’informe de l’any anterior, però encara estan pendents d’acceptació o de compliment.

Les recomanacions principals de l’Informe de l’ACPT 2012 són:

  • Qualsevol detingut ha de ser posat immediatament a disposició judicial un cop finalitzat l’atestat policial. Per això, es recomana que hi hagi més coordinació entre òrgans judicials i policials per establir una doble conducció diària i evitar estades a comissaria innecessàries i contràries a l’esperit de la llei.
  • La comunicació de qualsevol detenció policial al Col·legi d’Advocats s’ha de fer des del moment d’haver-se produït i per fer efectiva l’assistència lletrada. En cap cas, la participació de més d’un cos policial en la custòdia del detingut (policia local i policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra) pot justificar que entre la detenció i la comunicació i l’assistència lletrada efectives passin (com ara succeeix la major part de vegades) diverses hores en el millor dels casos.
  • Amb l’objectiu d’evitar maltractaments i/o usos innecessaris de la força als centres penitenciaris, com ara el cas de les denúncies d’interns de Brians II (vegeu l’apartat III de l’Informe), cal avaluar en uns casos el compliment dels protocols existents i en d’altres cal establir-ne de nous, si escau.
  • Calen mecanismes eficaços per investigar immediatament i de manera imparcial les queixes sobre presumptes maltractaments als centres penitenciaris (les evidències físiques solen desaparèixer al cap de pocs dies i aleshores la investigació esdevé molt complexa).
  • L’únic centre que el Síndic i l’equip de l’ACPT no han pogut visitar ha estat el Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona, malgrat que es reben informacions sobre maltractaments. Aquesta opacitat i la manca d’un reglament per als CIE, anunciat fa més d’un any pel Govern espanyol, evidencien la necessitat que el Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya modifiqui urgentment el seu capteniment. Una prevenció de maltractaments deficitària i una supervisió escassa o inexistent és motiu de preocupació i és una font de queixes periòdiques i sospites constants sobre el grau de compliment de la legalitat en aquests centres. El Síndic tramet totes les informacions que rep al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Policia Nacional i al Defensor del Poble. 

Visites realitzades

Pel que fa a les visites efectives realitzades, aquest any han estat un total de 36, repartides entre centres penitenciaris (6 centres, 8 visites), comissaries de policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (11 centres), comissaries policia local/guàrdia urbana (10 centres, 11 visites), centres de justícia juvenil (3), centres de protecció de menors (1) i centres de persones amb discapacitat(1), centre residencial geriàtric (1). La llista completa dels centres i la fitxa de cada visita es pot consultar en l’informe d’enguany. 

Tornar