Notícies

L'Administració vulnera novament els drets de l'alumnat que s'examina al setembre de la Selectivitat de començar les classes en igualtat de condicions que la resta

07/06/2016

Foto recurs

El Síndic reitera a la Generalitat que ajusti els calendaris de les PAU, preinscripció i matrícula universitària amb l'inici de curs


També havia recomanat que es respect el dret a la revisió dels exàmens i que s'ajusti els calendaris d'acord amb els terminis d'aquest supòsit

Davant la resposta negativa del  Departament d'Economia i Coneixement al suggeriment del Síndic d'ajustar el calendari de les proves d'accés a la universitat (PAU) amb els horaris del curs acadèmic universitari, el Síndic ha reiterat i argumentat amb contundència la necessitat de coordinació. El calendari de les proves i de preinscripció universitària, l'aprova la Comissió d'Accés i Afers estudiantils del Consell Interuniversitari.

Lluny de reparar una situació que vulnera els drets dels estudiants que s'examinen al setembre, el calendari d'aquest any encara els perjudica més que el del 2015.  La convocatòria extraordinària de les PAU de setembre de 2016 es farà els dies 6, 7 i 8 de setembre, mentre que les dates en què està previst que es publiquin els resultats és el 20 de setembre i, a partir d'aquí, comença el període de reclamació i doble correcció, que finalitza el dia 7 d'octubre.

Per tant, el curs comença novament abans que els estudiants que fan les PAU al setembre hagin formalitzat el procés d’assignació de plaça i de matrícula. Aquesta situació vulnera el dret dels alumnes afectats a assistir a classe amb una plaça legalment assignada i en igualtat de condicions que els que es matriculen al juliol.

El fet que els alumnes que han superat les proves de selectivitat al setembre comencin més tard les classes els posa en una situació de greuge comparatiu amb la resta d'estudiants i els pot dificultar encara més superar amb èxit els estudis universitaris que inicien.

El Departament d'Empresa i Coneixement ha justificat la seva resposta amb el fet que el calendari depèn de molts factors (les dates previstes pel Departament d'Ensenyament, els terminis de la normativa estatal i el consens de les universitats a través de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils per formalitzar la matrícula de nou accés a tots els centres universitaris). També ha afirmat que el nombre d'estudiants de les comunitats autònomes que tenen un calendari coordinat és menys elevat que a Catalunya. 

Tant pel que fa als exàmens de setembre com també als de juny, el Síndic ja havia recomanat que s'ajustessin els calendaris de preinscripció i matrícula d'acord amb els terminis de les proves, els resultats i les possibles revisions. D'aquesta manera, es respectaria el dret a la revisió i els estudiants que sol·licitessin la doble correcció de l'examen es podrien matricular en les opcions de campus i assignatures desitjades en les mateixes condicions que la resta d'alumnes. Aquesta recomanació tampoc no s'ha acceptat.

Tornar