Notícies

Comunicat institucional del Síndic de Greuges en ocasió del 25 de novembre de 2021

25/11/2021

foto (c) Pixabay
El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional de l’Erradicació de la Violència contra la Dona

Cal que els professionals que atenen les víctimes disposin de formació específica en gènere per abordar el problema d’una manera integren

Cal que en totes les intervencions dels poders públics s’eviti la victimització secundària de les dones

 


Des del Síndic de Greuges volem unir-nos a la denúncia de totes les formes de violència que pateixen totes les dones, per raó del seu gènere, i mostrar el rebuig envers qualsevol tipus d’actitud que la toleri o la justifiqui, i més en un temps en el qual hem estat testimonis de l’augment d’assassinats masclistes i d’agressions sexuals.

La violència contra les dones és una greu violació dels drets humans, un fenomen estructural i mundial que perpetua unes relacions de dominació de l’home envers la dona i que xoca amb el principi d’igualtat de tracte, emparat per la diversa legislació nacional i internacional. Segons l’ONU DONES, a escala mundial, un 35% de les dones han experimentat algun cop violència física o sexual per part d’una parella íntima o violència sexual perpetrada per una persona diferent de la seva parella. Segons els resultats de la Macroenquesta de violència sobre la dona de 2019, una de cada dues dones residents a l’Estat espanyol de 16 anys o més han patit violència al llarg de les seves vides pel fet de ser dones. Aquestes xifres posen de manifest una realitat que no es pot normalitzar ni banalitzar.

L’erradicació de la violència contra les dones implica incidir en l’àmbit educatiu, tot fomentant una educació en valors d’igualtat i de respecte a la diversitat, tenint en compte que la violència contra les dones és fruit de l’educació d’un sistema patriarcal i, per això, insta el Govern a desenvolupar les accions per aplicar les modificacions introduïdes per la Llei 17/2020, del 22 de desembre, en la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista en els diferents àmbits, per assegurar que puguin viure una vida lliure de violències.

Amb motiu d’aquest dia, el Síndic de Greuges vol fer una crida perquè des de tots els àmbits i professionals que treballen amb dones s’actuï en la mateixa línia de sensibilització, prevenció, detecció i erradicació de tota violència exercida envers elles, amb formació específica en gènere per abordar aquest problema estructural d’una manera integral i evitar-ne la doble victimització.

La Llei 5/2008 va ser pionera a consignar que un dels principis orientadors de les intervencions dels poders públics era l’evitació de la victimització secundària de les dones i l’establiment de mesures que impedissin la perpetuació de les violències masclistes, i reconeix d’aquesta manera la responsabilitat de les administracions. A banda, la Llei 17/2020 inclou la violència institucional com a àmbit específic de violència i incorpora una nova definició, la de diligència deguda.

Tornar