Notícies

''Treballem per millorar els drets de les persones privades de llibertat''

23/05/2023

foto

Primera reunió amb els dotze membres del Consell Assessor del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura

La síndica, Esther Giménez-Salinas; l’adjunt general, Jaume Saura, i l’adjunta d’infància, Aida C. Rodríguez, van encapçalar ahir la sessió constitutiva del nou Consell Assessor del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura (MCPT), que va tenir lloc a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya i en què van participar els dotze membres que integraran el Consell Assessor durant els sis propers anys. Els nous membres van ser nomenats el passat 3 de maig pel Parlament de Catalunya.

La institució del Síndic de Greuges actua com a Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura en virtut del Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquesta competència l’habilita per visitar espais on es troben persones privades de llibertat, com ara centres penitenciaris, comissaries, centres de menors o centres psiquiàtrics. Aquestes visites permeten a l’equip de l’MPCT detectar aspectes susceptibles de millora i fer recomanacions a les autoritats competents, que queden recollides en un informe que anualment es lliura al Parlament de Catalunya.

L’MCPT compta amb dos òrgans de treball que s’han creat amb la voluntat que la societat civil hi participi: el Consell Assessor, integrat per un grup multidisciplinari de professionals que cobreix els camps específics del dret, la salut i els drets humans, i que té la funció de guiar i formular propostes d’actuació; i l’equip de treball, que és qui duu a terme les visites periòdiques i treballa sobre el terreny.

Els dotze membres del Consell Assessor són:

 • Jesús M. Sánchez García (Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona)
 • Maria Pastor Santana (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró)
 • Glòria Jodar i Solà (Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya)
 • Rosa Servent Pedescoll (Col·legi de Metges de Barcelona)
 • Jaume Bosch Mestres (expert en l'àmbit de seguretat)
 • Núria Terribas Salas (Fundació Grífols)
 • Aina Estarelles Roca (Irídia)
 • Emilie Marie Rivas (Save the Children)
 • Josep Joan Moreso Mateos (Universitat Pompeu Fabra)
 • Alejandro Forero Cuellar (Universitat de Barcelona)
 • Benet Salellas i Vilar (advocat)
 • David Román Fernández (educador social)
Més informació sobre la composició i funcions del MCPT

Tornar