Comissió 12.03.12 (Informe anual 2011 Part 1)

Comissió del Síndic 12.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 9

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Intervenció.

Intervinent: Antoni Strubell i Trueta (Membre) | Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 12/03/2012

Durada: 3' 5''

Videos (25)